Kontorspersonal

Katarina Bergwall

Verksamhetsledare

08-506 221 64

Maria Ströberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 92

Anna Högberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 51

Lo Hollander

Rådgivare i personalfrågor

08-506 221 54

Jon Edlund

Personaladministratör

08-506 221 57

Jobbar 50%

Jamie Bolling

Internationell koordinator
jamie.bolling@stil.se

Alma Kusturica

Personaladministratör

Lotta Ottosson

Medlemsaktiviteter
070-622 35 26

Sofi Starud

Verksamhetsutvecklare

08-506 221 86

Resursavdelningen

Anna Palmborg

Chef - Resursavdelningen

08-506 221 87

Avdelningschef på Resursavdelningen. Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvarig för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvarig för assistenternas arbetsmiljö.

Tove Kopperdal

Jurist

08-506 221 67

Tjänstledig. Kontakta Gabriel Boulos vid juridiska frågor.

Helena Palacios Teillier

Arbetsledarpartner

08-506 221 97

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvarig för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvarig för assistenternas arbetsmiljö.

Mats Axedal

Arbetsledarpartner

08-506 221 53

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvarig för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvarig för assistenternas arbetsmiljö.

Ulrika Jönsson

Arbetsledarpartner

08-506 221 76

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvarig för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvarig för assistenternas arbetsmiljö.

Suzan Aamer

Arbetsledarpartner

08-506 221 96

Föräldraledig. Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvarig för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvarig för assistenternas arbetsmiljö

Gabriel Boulos

Juridiskt ombud

08-506 221 73

Christer Ackeby

Arbetsledarpartner
Jobbar i Jönköping

Susanne Stevlin

Arbetsledarpartner

08-506 221 89

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvarig för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvarig för assistenternas arbetsmiljö.

Erica Larsson

Arbetsledarpartner

08-506 221 71

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvarig för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvarig för assistenternas arbetsmiljö.

Ekonomiavdelningen

Maria Bredberg

Chef - Ekonomiavdelningen

08-506 221 68

Svarar på frågor om projektekonomi, ekonomiska rapporter på webben, inloggningsuppgifter till Hygienshoppen.

Isabel Leiva

Redovisningsekonom

08-506 221 66

Arbetar med AL 1-551. Bokföring, assistansomkostnader, sjuklöneansökan.

Anette Bagge

Redovisningsekonom

08 - 506 221 61

Arbetar med AL 552-999. Bokföring, assistansomkostnader, sjuklöneansökan.

Nanna Holthe

Timredovisning

08-506 221 65

Patrik Stare

Reception, Växel

08-506 221 63

Löner

Sandra Liljevall

Löner

08-506 221 91

Arbetar med bland annat semester, reseavtal och reseräkningar, friskvårdsbidrag samt svarar på lönerelaterade frågor. Arbetar med AL 025-499.

Eva Brattfalk

Löner

08-506 221 95

Arbetar med bland annat semester, reseavtal och reseräkningar, friskvårdsbidrag samt svarar på lönerelaterade frågor. Arbetar med AL 500-999

Kommunikationsavdelningen

Jessica Smaaland

Kommunikation

08-506 221 52

Jobbar 60% med hemsidan, sociala medier och digital tillgänglighet.

Sabina Soldati

Kommunikation

08-506 221 59

Sabina jobbar med arrangemang, medlemsmöten, mässor, profilmaterial och trycksaker.

Jonas Franksson

Projektledare

0709-90 77 72

Jobbar deltid med politisk påverkan och Medborgargolv.

Erika Wermeling

Chef - Kommunikation

08-506 221 78
073-781 89 39