Kontorspersonal

Katarina Bergwall

Verksamhetsledare

08-506 221 64

Sofi Starud

Verksamhetsutvecklare

08-506 221 86

Resursavdelningen

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvariga för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvariga för assistenternas arbetsmiljö.

Patrik Forslin

Chef - Resursavdelningen

08-506 221 87

Mats Axedal

Arbetsledarpartner

08-506 221 53

Ulrika Jönsson

Arbetsledarpartner

08-506 221 76

Erica Larsson

Arbetsledarpartner

08-506 221 71

Helena Palacios Teillier

Arbetsledarpartner

08-506 221 97

Suzan Aamer

Arbetsledarpartner

08-506 221 72

Petra Sandqvist

Arbetsledarpartner

08-506 221 96

Susanne Stevlin

Arbetsledarpartner

08-506 221 89

Malin Waldemarsson

Arbetsledarpartner

036-292 92 00

Arbetar på kontoret i Jönköping.

Lo Hollander

Rådgivare i personalfrågor

08-506 221 54

Gabriel Boulos

Jurist

08-506 221 73

Anna Högberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 51

Tove Kopperdal

Jurist
Tjänstledig

Ekonomiavdelningen

Alma Redzic

Chef - Ekonomiavdelningen

08-506 221 68

Projektekonomi och lönesättning, ekonomiska rapporter.

Isabel Leiva

Redovisningsekonom

08-506 221 66

Utbetalning av assistansomkostnader, sjuklönefakturering, leverantörsfakturor och bokföring

Nanna Holthe

Ekonomiassistent

08-506 221 65

Timredovisning

Jon Edlund

Personaladministratör

08-506 221 57

AIAI, ReachMee, schemaläggning, rekrytering och arbetstidslagen

Alma Kusturica

Personaladministratör

08-506 221 56

Patrik Stare

Reception, Växel

08-506 221 63

Löner

Arbetar med lön, semester, reseavtal, reseräkningar och friskvårdsbidrag.

Eva Brattfalk

Löner

08-506 221 95

Anneli Lind

Löner

08-506 221 91

Kommunikationsavdelningen

Arbetar med intern och extern information samt politisk påverkan.

Erika Wermeling

Chef - Kommunikation

08-506 221 78
073-781 89 39

Sabina Soldati

Kommunikation

08-506 221 59

Porträtt av Jonas Franksson

Jonas Franksson

Politiskt ansvarig

0709-90 77 72

Jessica Smaaland

Politisk sekreterare

08-506 221 52, 070-765 87 16

Föreningen

Jamie Bolling

Internationell koordinator
jamie.bolling@stil.se

Lotta Ottosson

Medlemsaktiviteter
070-622 35 26

Thomas Juneborg

Ansvarig för STIL-aktivister i Småland

070-647 60 91