Kontorspersonal

Katarina Bergwall

Verksamhetsledare

08-506 221 64

Anna Palmborg

Chef - Resursavdelningen

08-506 221 87

Kontakta Anna med frågor om lex Sarah.

Maria Bredberg

Chef - Ekonomiavdelningen

08-506 221 68

Svarar på frågor om projektekonomi, ekonomiska rapporter på webben, inloggningsuppgifter till Hygienshoppen.

Sandra Ekdahl

Löner

08-506 221 91

Eva Brattfalk

Löner

08-506 221 95

Isabel Leiva

Redovisningsekonom

08-506 221 66

Anette Bagge

Redovisningsekonom

08 - 506 221 61

Vio Szabo

Chef - Kommunikationsavdelningen

08-506 221 78
070-052 94 79

Maria Ströberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 92

Tove Svensson

Jurist

08-506 221 67

Malin Waldemarsson

Arbetsledarpartner

036-292 92 00

Projektledare Självbestämmandekompassen

Helena Palacios Teillier

Arbetsledarpartner

08-506 221 97

Mats Axedal

Arbetsledarpartner

08-506 221 53

Ulrika Jönsson

Arbetsledarpartner

08-506 221 76

Suzan Aamer

Arbetsledarpartner

08-506 221 96

Jessica Smaaland

Kommunikation

08-506 221 52

Sjukskriven t.o.m. 1 maj

Anna Högberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 51

Lo Hollander

Rådgivare i personalfrågor

08-506 221 54

Jon Edlund

Personaladministratör

08-506 221 57

Nanna Holthe

Timredovisning

08-506 221 65

Patrik Stare

Reception

08-506 221 63

Sabina Soldati

Kommunikation

08-506 221 59

Jonas Franksson

Projektledare

0709-90 77 72

Åsa Strahlemo

Utvecklingsstrateg

08-506 221 55

Jamie Bolling

Internationell koordinator
jamie.bolling@stil.se

Susanne Stevlin

Arbetsledarpartner

Charlotte Ottosson

Medlemsaktiviteter
070-622 35 26