Temamöte - Med lagen som verktyg

Datum: 
tisdag 12 februari 2019,
18:30 till 20:00
Plats: 
Funktionsrätts kansli, Barnarpsgatan 19 i Jönköping

Emil Erdman, projektledare på Med lagen som verktyg, besöker oss och berättar om hur juridiken kan användas för att tillvarata våra rättigheter. Med lagen som verktyg använder lagar och juridik för att förändra samhället för medborgare med funktionsnedsättning. Med lagen som verktyg vill vi försvara de mänskliga rättigheter - medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - som människor med funktionsnedsättning har. Detta görs genom att:

  • driva rättsprocesser och skapa rättspraxis
  • utbilda rörelsen och juristkåren
  • sprida information om och driva debatt och gruppens rättigheter, rättigheternas implementering och hur de försvaras.

Anmäl dig senast den 6 februari till Lotta Ottosson.

Välkommen!