Seminarium med tema: Var finns tänderna? - Med lagen som verktyg

Datum: 
måndag 9 december 2019,
15:00 till 17:00
Plats: 
JAG, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm
FNs funktionsrättskonvention och Sveriges diskrimineringslag ska ge oss med normbrytande funktionalitet rätt att inte diskrimineras. De ska ge skydd för grundläggande mänskliga rättigheter. De har båda gällt i Sverige sedan 2009. Trots det brister skyddet från diskriminering.
 
De juridiska texterna är svåra. Diskrimineringsombudsmannen som ska granska att reglerna följs gör inte det i så stor utsträckning. Få fall som handlar om diskriminering kommer till domstolarna.
 
Seminariet handlar om hur vi kan kräva vår rätt att inte bli diskriminerade och hålls i JAGs lokaler, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm. Begränsat antal platser.
 
Anmäl dig till ola@independentliving.org senast den 8 december.