Peer Support

Datum: 
tisdag 21 maj 2019,
13:00 till 16:00
Plats: 
Metropolhuset (STILs lokal) Universitetsallén 32 i Sundsvall

Peer support betyder att människor med samma typ av erfarenheter delar tankar, tips och erfarenheter för att få stöd och lära av varandra.

Peer supporten riktar sig till dig som är arbetsledare och vi kommer prata om saker som rör oss på ett personligt sätt. Det innebär att alla arbetsledare som deltar behöver känna sig trygga med varandra och att det som sägs inte sprids vidare.

Vi träffas i grupper om 3-8 arbetsledare. Varje grupp har ett särskilt tema som vi pratar om. 

När vi ses den 21 maj bestämmer vi datum för kommande träff.
 
Anmälan görs till jonna.jensen@stil.se senast den 17 maj.