Peer Support

Datum: 
tisdag 23 januari 2018,
13:00 till 15:00
Plats: 
STIL, Universitetsallén 32

Anmäl dig senast torsdagen den 18 januari till Bengt-Arne Molin, bengt.a.mohlin@hotmail.com