Kurs i förflyttningsteknik

Datum: 
tisdag 8 oktober 2019,
13:00 till 16:00
Plats: 
Hjälpmedelscentralen i Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, hus 5, Försörjningsvägen 1

Välkommen till en halvdagsutbildning i förflyttningsteknik! Utbildningen hålls av Previa på Hjälpmedelscentralen i Jönköping.

Kursens syfte är att öka kompetensen gällande personförflyttningar i vanligt förekommande situationer. Och därigenom minsta risken för skador och arbetsrelaterade besvär.

Om fem arbetsledare (med assistenter) anmäler sig blir kostnaden 3600 kronor/arbetsledare. Kostnaden kan du ta på ditt projekt.

Om du har några frågor, kontakta Lotta Ottosson. Anmäl dig till Lotta senast den 17 september. Meddela om du har någon allergi eller andra behov eller önskemål. Vi bjuder på fika.