Kom och prata sex med oss!

Datum: 
torsdag 7 september 2017,
13:00 till 15:00
Plats: 
STIL, Storforsplan 36, Farsta

STIL har ett projektsamarbete med RFSU Stockholm. Projektet heter Sex i rörelse. Projektledaren på RFSU Stockholm heter Sophie Gunnarsson. Åsa Strahlemo är kontaktperson på STIL. Målgruppen för projektet är personer som är mellan 15-30 år men alla, oavsett ålder, är välkomna till denna träff på STILS kontor.

Projektet handlar om att alla människor har rätt till sin kropp och sin sexualitet. Det måste finnas informatörer som har kunskap och erfarenhet kring normbrytande funktionalitet och sex. RFSU Stockholm har därför startat projektet "Sex i rörelse" och STIL är en av samarbetsparterna. Läs gärna mer på projektets hemsida.

Nu vill vi ha Din hjälp att skapa mer innehåll i de utbildningar som ska tas fram. 

Så här kommer träffen att se ut:

  • Först kommer Sophie att göra en presentation av projektet. Hon kommer också att berätta om hur det går att utbilda sig till att bli informatör i framtiden eller vara en del av arbetsgruppen. 
  • Efter presentationen har vi en workshop där vi brainstormar om innehållet i projektets kommande metodmaterial. 
  • Vi avslutar med att prata om hur vi kan samarbeta i framtiden. 

Fokus på träffen är delaktighet. Vi vill att du som kommer ska var delaktig och bidra med dina kunskaper och tankar.  Kom och hör mer om projektet och säg din mening! Vi bjuder på fika!

Anmäl dig senast den 4/9 till asa.strahlemo@stil.se. Du är välkommen även om du inte är medlem i STIL. Berätta i ditt mail hur många ni är som kommer och om det är något fika du inte äter eller inte tål.