Inställt! En heldag Independent Living och LSS 2.0

Datum: 
tisdag 4 juni 2019,
10:30 till 16:30
Plats: 
Scandic Elmia, Elmiavägen 8 i Jönköping
Dagen är inställd och planeras hållas under hösten 2019.
 
En av motionerna på STILs årsstämma i fjol handlade nämligen om att arrangera en IL-dag. Självbestämmande är inte längre en självklarhet när assistanstimmarna dras ned och många får andra insatser än personlig assistans. I motionen skrev STILs medlem: ”Vi i STIL kan behöva mer stöd och kunskap om Independent Living (IL) för att inte gå med på att andra tror sig veta bäst hur vi ska leva. Likaså kan vi behöva stöd att våga leva enligt IL och i att informera våra assistenter och andra i vår närhet vad IL är”.
 
IL-dagen handlar också om politik, om nuläget och om vad som händer med LSS-utredningen. Vi går igenom STILs skuggrapport som vi lanserade dagen innan LSS utredningen kom. Den heter LSS 2.0 och innehåller konkreta förslag på hur en modern lagstiftning kan och bör se ut.
 
IL-dagen hålls av Bengt Elmén och Jonas Franksson. Vi startar med fika klockan 10.30 och avslutar med fika klockan 16.00, så beräkna hemfärd ungefär klockan 16.30.
 
Anmäl dig senast den 3 maj till Lotta Ottosson, charlotte.ottosson@stil.se eller 070-622 35 26