IL-support Stockholm - Våra roller som arbetsledare

Datum: 
torsdag 10 januari 2019,
16:30 till 20:00
Plats: 
STIL, Storforsplan 36, Farsta

Vi pratar om alla våra olika roller som arbetsledare. De är många. I vår kontakt med kontoret och med assistenter, i assistansen vi får av anhöriga eller vänner, i privatlivet och i sociala sammanhang.

Hur kan vi vara tydliga och få ut det vi behöver i vår assistans utifrån ett Independent Living- perspektiv. Hur säkerställer vi vårt självbestämmande och integritet. Hur och vad kommunicerar vi bäst. Att vara tydlig är viktigt. Både för den som ger oss assistansen och oss själva. Vi tipsar varandra hur vi kan tänka, göra och hitta nya vägar.

Program
16.30–18.00
Vi minglar och äter en enklare måltid inklusive dryck till ett självkostnadspris om 30 kronor. Du betalar på plats, kontant eller med swish till Gilla eller Pirjo.

18.00-20.00
Vi pratar om kvällens tema.

Din anmälan vill vi ha senast 5 januari.

Antalet är begränsat till 10 personer så att alla ges tillfälle att kommunicera.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Independent Living står för ett självbestämt liv och är STILs starkaste ideologiska grund. STILs kooperativa modell innebär gemenskap, support och stöd mellan arbetsledare och/eller medarbetsledare.
 
Nu startar vi Gilla Andersson och Pirjo Rehn, arbetsledare i STIL, en första samtalsgrupp för att arbetsledare/medarbetsledare ska kunna ge varandra support, stöd och tips. Genom samtal kan vi utvecklas i vårt arbetsledarskap och därmed också öka vårt självbestämmande. Något som blivit ännu viktigare då kraven på oss ökar från olika håll.

Vi har valt ut några teman för de första samtalen. Vi är inga proffs, men vi tror på kraft genom samtal. Innehållet på senare träffar beslutar vi om  tillsammans. Vid vissa träffar tänkte vi bjuda in personer med olika kompetenser för att ge nya infallsvinklar.  

Under samtalen behöver antalet arbetsledare/medarbetsledare vara begränsat så att alla ges utrymme att kommunicera. När exempelvis en föreläsare är inbjuden kan antalet deltagare vara större.

Om intresset för support i Stockholm blir stort kan fler grupper startas genom att arbetsledarna anordnar egna grupper runt om i landet. Det får gärna vara lokalt förankrade samtalsgrupper i ämnen som känns viktiga. Vi hoppas på en dominoeffekt.

Planerade träffar och teman:

10 oktober 2018: Rekrytering av assistenter
10 december 2018: Individuella lönekriterier i STIL
10 januari 2018: Våra roller och vår kommunikation som arbetsledare