IL-support Stockholm - Rekrytering av assistenter

Datum: 
onsdag 10 oktober 2018,
17:00 till 20:30
Plats: 
STIL, Storforsplan 36, Farsta

Ny samtalsgrupp

Independent Living står för ett självbestämt liv och är STILs starkaste ideologiska grund. STILs kooperativa modell innebär gemenskap, support och stöd mellan arbetsledare och/eller medarbetsledare.

Nu startar vi, Gilla Andersson och Pirjo Rehn, arbetsledare i STIL, en första samtalsgrupp för att arbetsledare/medarbetsledare ska kunna ge varandra support, stöd och tips. Genom samtal kan vi utvecklas i vårt arbetsledarskap och därmed också öka vårt självbestämmande. Något som blivit ännu viktigare då kraven på oss ökar från olika håll.

Vi har valt ut några teman för de första samtalen. Vi är inga proffs, men vi tror på kraft genom samtal. Innehållet på senare träffar beslutar vi om tillsammans. Vid vissa träffar tänkte vi bjuda in personer med olika kompetenser för att ge nya infallsvinklar.  

Under samtalen behöver antalet arbetsledare/medarbetsledare vara begränsat så att alla ges utrymme att kommunicera. När exempelvis en föreläsare är inbjuden kan antalet deltagare vara större.

Om intresset för support i Stockholm blir stort kan fler grupper startas genom att arbetsledarna anordnar egna grupper runt om i landet. Det får gärna vara lokalt förankrade samtalsgrupper i ämnen som känns viktiga. Vi hoppas på en dominoeffekt.

Planerade träffar och teman:

10 oktober: Rekrytering av assistenter
10 december: Individuella lönekriterier i STIL
10 januari: Våra roller och vår kommunikation som arbetsledare

Första träffen - Rekrytering av assistenter

Det är svårt att rekrytera nu och konkurrensen om arbetskraften är stor. Vi pratar om vilka sätt som finns att hitta assistenter på, hur vi tar hjälp av STILs kontor, arbetsförmedlingen eller från annat  håll? Vi tipsar varandra om nya tillvägagångssätt, hur vi kan utforma bra annonser och hur vi kan tänka kring vår personliga integritet i annonseringen.

Program
17.00 – 18.00
Vi minglar och äter en lätt måltid med sallad och dryck, samt te/kaffe med kaka. Kostnaden är 30 kronor vilket är självkostnadspris. Du betalar på plats, kontant eller med swish till Gilla eller Pirjo.

18.00 – 20.30
Vi pratar om rekrytering av assistenter.
 
Om du har frågor eller vill anmäla dig, kontakta Gilla via mail eller sms.

Din anmälan vill vi ha senast den 5 oktober.

Antalet arbetsledare är begränsat till max 10. Först till kvarn gäller. Meddela om du kommer till måltiden eller endast till temakvällen kl 18.00. Berätta även om behov har allergier eller något annat vi behöver veta. Din tjänstgörande assistent är också välkommen att äta till självkostnadspriset.