Frihet, fusk och fakta - vad vet vi om personlig assistans idag?

Datum: 
fredag 5 maj 2017,
13:00 till 16:00
Plats: 
Studion, Kulturhuset, Stockholm

Välkommen till ett kunskapsseminarium som diskuterar den senaste kunskapen och forskningen om personlig assistans och de olika tolkningar som präglar debatten idag. Samtidigt som antalet assistanstimmar ökar så ökar även antalet avslag; färre släpps in och fler sparkas ut. De som blir kvar får fler timmar. Regeringen efterfrågar minskade kostnader medan användarna kräver ökad frihet och rättssäkerhet. Vad är det som händer inom LSS, och hur hamnade vi här?

Experter från myndigheter, anordnare och användare diskuterar gällande kunskapsläge. LSS-utredningen deltar och presenterar det läge den verkar i. Experter från myndigheter och användare av assistans diskuterar Försäkringskassans data om utvecklingen av assistanstimmar och hur systemet ser ut i praktiken. Under konferensen presenteras även en färsk rapport från Lunds Universitet. Rapporten analyserar "expertmetoden" som använts för att uppskatta mängden fusk inom personlig assistans. 

Konferensen äger rum i tillgängliga lokaler i Kulturhuset i Stockholm. Teckenspråkstolk kommer att finnas. 

Eftersom STIL bjuder på lunch vill vi gärna att du anmäler dig. Klicka här för anmälan: www.stil.se/5maj