Europeiska dagen för Independent Living, 5 maj

Datum: 
söndag 5 maj 2019,
14:00 till 17:00
Plats: 
Scandic Elmia, Elmiavägen 8 i Jönköping
Sluta bygga institutioner i Europa! 
Debatt om rätten till ett självbestämt liv.
 
Det byggs alltfler institutioner för personer med funktionsnedsättning i en rad europiska länder. Barn och vuxna hänvisas till speciella boenden och nekas leva det liv de själva vill. Institutionerna byggs med pengar från EU-fonder.
 
I Sverige begränsas rätten till personlig assistans. För många av oss har assistanstimmarna blivit färre eller försvunnit helt. Vi kan inte leva självbestämda liv. Barn kan inte längre bo hemma. Särskilda boenden för barn med funktionsnedsättning byggs återigen i Sverige.
 
• Hur vill EU-parlamentariker stoppa institutionaliseringen i Europa? 
• Varför finansierar EU institutioner för personer med funktionsnedsättning? 
• Vad gör EU för att öka självbestämmande och rätt till personlig assistans för européer med funktionsnedsättning?
 
Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Välkommen till ett samtal med David Lega (KD), som kandiderar till EU-parlamentet, och Kapka Panayotoya från ENIL, European Network on Independent Living. Jamie Bolling från Independent Living Institute i Sverige inleder. Fler medverkande tillkommer.
 
Moderator: Jonas Franksson, politiskt ansvarig, STIL
 
Seminariet arrangeras av STIL-aktivister i Småland och STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.
 
Anmäl dig senast den 26 april till Lotta Ottosson, charlotte.ottosson@stil.se eller tel 070 622 35 26