Europeiska dagen för Independent Living, 5 maj

Datum: 
söndag 5 maj 2019,
14:00 till 17:00
Plats: 
Scandic Elmia, Elmiavägen 8 i Jönköping
Sluta bygga institutioner i Europa! 
Debatt om rätten till ett självbestämt liv.
 
Det byggs alltfler institutioner för personer med funktionsnedsättning i en rad europiska länder. Barn och vuxna hänvisas till speciella boenden och nekas leva det liv de själva vill. Institutionerna byggs med pengar från EU-fonder.
 
I Sverige begränsas rätten till personlig assistans. För många av oss har assistanstimmarna blivit färre eller försvunnit helt. Vi kan inte leva självbestämda liv. Barn kan inte längre bo hemma. Särskilda boenden för barn med funktionsnedsättning byggs återigen i Sverige.
 
• Hur vill EU-parlamentariker stoppa institutionaliseringen i Europa? 
Vad gör vi i Sverige för att stoppa denna utveckling?
• Varför finansierar EU institutioner för personer med funktionsnedsättning? 
• Vad gör EU för att öka självbestämmande och rätt till personlig assistans för européer med funktionsnedsättning?
 
Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Välkommen till ett samtal med David Lega (KD), som kandiderar till EU-parlamentet, Kapka Panayotoya från ENIL, European Network on Independent Living och Margareta Persson, författare och funkisdebattör.
 
Moderator: Jonas Franksson, politiskt ansvarig, STIL
 
Program:

14.00-14.20 Jonas Franksson från STIL och Jamie Bolling från Independent Living Institute i Sverige

14.20-15.00 Kapka Panayotoya från ENIL, European Network on Independent Living. Vad är en institution och hur ser det ut runt om i Europa idag?

15.00-15.30 Margareta Persson, författare och funkisdebattör om institutionernas tid, avinstitutionaliseringen och de senaste årens tillbakagång i Sverige. En övergripande exposé.

15.30-16.00 David Lega, kandidat till EU-parlamentet för KD, om som vad kan göras på EU-nivå för att motverka utvecklingen mot fler institutioner.

16.00-17.00 Debatt. När stater sviker individuella rättigheter. Vad kan göras på EU-nivå och på den lokala nivån för att bidra till en avinstitutionalisering av Sverige och Europa? En paneldiskussion med dagens deltagare. Deltar gör också Mona Forsberg, kommunalråd i Jönköping (S) och Thomas Juneborg från STIL-aktivister i Småland. Samtalsledare är Erika Wermeling, STIL.

Seminariet arrangeras av STIL-aktivister i Småland och STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.
 
Anmäl dig senast den 26 april till Lotta Ottosson, charlotte.ottosson@stil.se eller tel 070 622 35 26