En heldag Independent Living och vintermiddag Sundsvall

Datum: 
lördag 1 december 2018,
10:00 till 20:00
Plats: 
Elite Knaust, Storgatan 13 i Sundsvall

Du som arbetsledare i STIL är välkommen att delta vid en utbildningsdag om Independent Living. I år kommer vi att ha årets vintermiddag i anslutning till utbildningsdagen.

En av motionerna på STILs årsstämma i maj handlade om att arrangera en IL-dag. Självbestämmande är inte längre en självklarhet när assistanstimmarna dras ned och många får andra insatser än personlig assistans. I motionen skriver STILs medlem: ”Vi i STIL kan behöva mer stöd och kunskap om Independent Living (IL) för att inte gå med på att andra tror sig veta bäst hur vi ska leva. Likaså kan vi behöva stöd att våga leva enligt IL och i att informera våra assistenter och andra i vår närhet vad IL är”.

Utbildningen hålls 10.00-16.00 och vintermiddagen börjar klockan 17.00.

Vintermiddagen är gratis för dig som är medlem i STIL och för den assistent som jobbar just då. Du får gärna ta med dig dina övriga assistenter. Kostnaden är 800 kronor per person och tas från ditt projekt. 

Anmäl dig senast 9 november på STILs hemsida: Anmälan Sundsvall eller till Sabina Soldati.

Preliminärt program
09.30 Fika
10.00-12.00 Självbestämmande. Vad behöver jag för att leva ett självbestämt liv? Vad hindrar mig från att leva ett självbestämt liv? Vi utgår från faktiska situationer och tillsammans hittar vi lösningar
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.45 Historia och ideologi med Bengt Elmén
14.45-15.15 Paus
15.15-16.00 IL i vardagen, samhället och politiken med Jonas Franksson