Foto från en demonstration på Mynttorget i Stockholm. Flera personer syns i bilden, några använder rullstol. En person håller i en skylt där det står "personlig assistans är en mänsklig rättighet"