En broschyr står i ett ställ mot svart bakgrund. På broschyren står det "det här är STIL".