Bild på Niklas Altermark som håller på att förklara något på en scen.