Svart-vit av en tom rullstol på kanten av en container på soptipp