Klicka för att spela filmen

Assistentutbildning

I STIL betyder ordet "personlig" att assistenten jobbar nära en annan person utifrån dennes önskemål. Inte att assistenten jobbar med personliga behov. Varje jobb som personlig assistent är unikt. Det är en av sakerna som skiljer den personliga assistansen från till exempel hemtjänst. Det går inte att ha en gemensam assistentutbildning. Då blir det inte personligt längre.

Varje assistent behöver lära sig bli en bra assistent på just det jobb hen har. Det kan vara helt olika utbildningar för olika assistenter.

Vissa av STILs egna kurser är öppna för assistenter. Du som assistent kan också gå en utbildning utanför STILs kurser i något som du behöver. Det är din arbetsledare som avgör om du får gå en utbildning eller inte.

Här på STILs hemsida kommer du under 2017 att kunna göra en utbildning som personlig assistent i STIL. Utbildningen följer Socialstyrelsens krav på kunskaper. Men lär dig också hur STIL, som var först med personlig assistans, ser på yrket.

Artikel uppdaterad:
2016.12.28

Hade du nytta av den här informationen?