Arbetstider och schema

För viss tid så länge uppdraget varar/Vikariat

Din arbetstid kan vara heltid eller deltid. En heltid är 40 timmar i veckan. Arbetstiden i ditt anställningsavtal anges som ett genomsnitt per vecka. Det betyder att arbetstiden kan variera mellan olika veckor. Din arbetsledare planerar arbetet och gör ett schema. Ditt schema kan ändras vid behov. Arbetsledaren har rätt att ändra i ditt schema med två veckors framförhållning. Det förekommer såklart att ni kommer överens om ändringar med kortare varsel om det fungerar för er båda.

För särskilt avtalade tillfällen (ibland kallad timanställning)

Som anställd för särskilt avtalade tillfällen kommer du överens med din arbetsledare om vilka tider du ska arbeta. Du har ingen bestämd arbetstid och inget löpande eller regelbundet schema.
 

Artikel uppdaterad:
2017.02.08