Arbetsmiljö

Din arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Den fysiska arbetsmiljön är till exempel luft, ljud, ljus och arbetsredskap. Den sociala arbetsmiljön handlar om din psykiska hälsa och ditt välmående på jobbet.
Ingen ska skadas, bli sjuk eller må dåligt på grund av sitt jobb.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på STIL

Ett systematiskt arbete gör att man kan upptäcka risker innan en olycka eller sjukdom händer. STIL jobbar systematiskt med arbetsmiljön. Vi kallar det SAMS – systematiskt arbetsmiljöarbete i STIL. Alla anställda behöver följa våra riktlinjer. Våra riktlinjer är en viktig del i SAMS. Du hittar dem längst ner på den här sidan.

Vem har ansvaret?

STIL som arbetsgivare har huvudansvaret. Hur det ser ut praktiskt på en viss arbetsplats beror på vem som leder arbetsmiljöarbetet. Det kan vara en medarbetsledare, administrativ assistent eller arbetsledarpartner.

Fråga din arbetsledare om du undrar något om arbetsmiljöarbetet. Arbetsledarpartnern på STILs kontor har ansvaret att följa upp arbetsmiljöarbetet i alla STILs assistanser. Därför kan du också fråga arbetsledarpartnern om du har frågor.
 

Artikel uppdaterad:
2017.09.27

Dokument