Aktionen "Gör funktionsrättskonventionen till lag"!

OBS! Aktionen "Gör Funktionsrättskonventionen till lag” tar UPPEHÅLL med anledning av det stora smittspridningsrisken för Corona i Stockholm har vi i aktionsgruppen beslutat att göra uppehåll fram tills situationen i Stockholm klarnat och smittrisken blivit låg. Flera av våra aktivister tillhör riskgrupperna och vi vill inte vara delaktiga till att något händer med våra aktivister.

Vi återkommer när situationen blivit förändrad och då kör vi för fullt varje torsdag igen.

 

Hösten 2019 startade vi denna aktion för att göra funktionsrättskonventionen till lag. Aktionen fortsätter varje vecka tills riksdagen röstar igenom detta. Vi hoppas på stor anslutning. Det blir inte en massa tal, vi delar ut flygblad och pratar med dem som vill prata med oss.

Barnkonventionen är svensk lag från 1 januari 2020. Nu är det dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, till lag. Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Sverige har skrivit under FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi är rättighetsbärare Staten är skyldighetsbärare. Vi har rätt till:

  • självbestämmande
  • utbildning och arbete
  • slippa få vår integritet kränkt
  • att inte bli isolerade och exkluderade
  • att inte bli diskriminerade
  • stöd för att bli självbestämmande och delaktiga

Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest. Rättigheterna minskar istället för öka. Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen. Det är hög tid att rättigheterna blir verklighet.

Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade

Artikel uppdaterad:
2020.03.11