2015 års STIL-prismottagare Iki Gonzalez Magnusson tillsammans med Jonas Franksson och Veronica Kallander från STILs styrelse. Iki håller i sin prischeck. I bakgrunden syns minglande personer.