STILs styrelse består av nio personer. Ordförande väljs för ett år i taget på årsstämman. Övriga ledamöter väljs för två år i taget. Alla som sitter i styrelsen har själva personlig assistans. Som medlem i STIL kan du ge förslag på personer som du tycker ska sitta i styrelsen. Kontakta valberedningen om du vill göra det.

Vill du kontakta någon i styrelsen? Mejla ordförande Jonas Franksson på adress jonas.franksson@stil.se

Styrelsen som valdes på årsstämman 2022 är:

  • Jonas Franksson, ordförande
  • Annika Taesler, förste vice ordförande
  • Tinna Romlin Wooremaa, andre vice ordförande
  • Emma Johansson, sekreterare
  • Tobias Holmberg, ledamot
  • Frida Inghamn, ledamot
  • Veronica Kallander, ledamot
  • Anna Palmborg, ledamot
  • Tobias Samuelsson, ledamot
Artikel uppdaterad:
2022.05.23