Tycker du också att alla – oavsett funktionalitet – har rätt att bestämma över sina egna liv och att man alltid bör få vara den som representerar sig själv? Även om du inte själv är i behov av personlig assistans behövs ditt engagemang för att möjliggöra ett demokratiskt samhälle där alla får komma till tals och tillåts vara experter på sina egna liv!

Bli stödmedlem!

Som stödmedlem stödjer du STILs politiska arbete för ett samhälle som är byggt på principer om allas lika värde och rätt till självbestämmande. Som stödmedlem får du ett välkomstpaket som innehåller mer information om STIL och två gånger om året får du vårt nyhetsbrev där vi berättar om vårt pågående politiska arbete. 

Det är helt upp till dig att själv bestämma hur aktiv du vill vara. Det är möjligt att stödja endast med medlemskap, men givetvis kan du som stödmedlem också bli en del av STILs aktivistnätverk om du vill ta en mer aktiv roll. 

Alla som står bakom STILs ideologi kan bli stödmedlemmar – med eller utan assistans och/eller normbrytande funktionalitet. För att ett samhälle ska fungera för alla krävs ett gemensamt samhällsengagemang. Vi behöver dig!

Hur blir jag stödmedlem?

Att bli stödmedlem är busenkelt! Allt du behöver göra är att betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro. Skriv ”Stödmedlemskap” på inbetalningen, samt skriv ditt namn och din adress så att du kan få våra utskick. Bankgironummer: 138-6192

Medlemsavgift: 100 kronor/år

Artikel uppdaterad:
2020.11.24