Jag behöver stöd i att fatta beslut!

I STIL finns många olika sätt att få stöd. Självbestämmandekompassen är en unik metod i STIL. Målet med den är att du får stöd i att göra egna val och att fatta egna beslut med hjälp av dina personliga assistenter, din medarbetsledare och god man.

I din självbestämmandekompass berättar du vad du vill att assistenterna ska göra och säga för att du ska kunna bestämma i ditt liv. Det kan vara saker du gillar eller ogillar.

Det finns flera delar i Självbestämmandekompassen, bland annat utbildning och handledning för dig som vill. Hör av dig om du vill veta mer!

Artikel uppdaterad:
2020.12.14