3.9

Sjukvård eller egenvård?

Sjukvård eller egenvård?

Med hälso- och sjukvård menas sådant som medicinskt förebygger, utreder eller behandlar sjukdomar och skador. Försäkringskassan beviljar inte personlig assistans för sjukvård. Vanligtvis gör inte kommunen det heller. Du kan däremot få assistans för så kallad egenvård och det kan bedömas antingen som ett grundläggande behov eller ett annat personligt behov.

Medicinska åtgärder kan omvandlas till egenvård, även om de är komplicerade. Det kan till exempel gälla om den personliga assistenten har så pass stor kunskap att hen kan utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. En och samma åtgärd kan med andra ord bedömas som egenvård i en situation eller miljö men i en annan bedömas som hälso- och sjukvård.

Hur bedöms behovet?

Sjukvårdspersonal ska bedöma vad som räknas som egenvård om du eller din assistent kan utföra det på ett säkert sätt. Försäkringskassan, eller kommunen, bedömer sedan om egenvården är ett grundläggande eller ett annat personligt behov.  

I Försäkringskassans blankett Läkarutlåtande för assistansersättning behöver din läkare uppge om du har ett ”behov av omvårdnad som kräver sjukvårdande insatser” och i så fall beskriva dem närmare. När du söker assistans för egenvård kan Försäkringskassan vilja kontakta din läkare om det inte finns ett läkarutlåtande.

Försäkringskassan kan fråga efter intyg eller mer information om du har behov av assistans med till exempel att äta via sond, hantera läkemedel, lägga om sår, använda respirator, suga slem, sköta stomi och en del andra uppgifter.

Du kan använda assistans för att göra allt som din läkare skulle låtit dig göra om du inte behövt assistans under förutsättning att sjukvårdspersonalen bedömt att det räknas som egenvård.

Du behöver informera STIL om du behöver stöd med sjukvårdande åtgärder och om det är bedömt som sjukvård eller egenvård. Skälet är att STIL har ett ansvar för de arbetsuppgifter assistenterna gör inom ramen för egenvård.