Många av STILs arbetsledare, och en del av våra anställda, tillhör riskgruppen. Därför är det viktigt att vi alla försöker skydda oss mot smitta.

Om din assistent är sjuk

Om din assistent är sjuk så ska hen stanna hemma från jobbet. Om du vill kan assistenten göra ett självtest. Men testerna kan visa fel så även om det visar negativt bör assistenten vara hemma tills hen är frisk. Kontakta gärna din arbetsledarpartner om du har frågor.

Har din assistent haft en annan sjukdom än covid-19 kan hen börja jobba igen efter en feberfri dag, enligt Folkhälsomyndigheten. Men det bygger på att du känner dig trygg med det.

Symtom på covid-19 är halsont, snuva, feber, hosta, sjukdomskänsla eller andra symtom på luftvägsinfektion.

Om din assistent bor med någon som är sjuk

Reglerna om karantän, alltså vad din assistent ska göra om hen bor med någon som är sjuk i covid-19, är borttagna. Fundera på hur du vill att din assistent ska göra om hen delar hushåll med någon som är sjuk. Kanske vill du att assistenten stannar hemma oavsett vad det är för någon smitta? Eller gör ett snabbtest inför varje arbetspass? Kontakta din arbetsledarpartner för att diskutera lösningar.

Självtester räknas som assistansomkostnad. Du som arbetsledare beställer själv tester och ser till att assistenterna har tillgång till dem. Tester kan bland annat beställas via Hygienshoppen och apotek.

Sjuk under arbetspass

Om din assistent känner av symtom på covid-19 eller blir sjuk under ett pass så behöver du ringa in en annan assistent. Kontakta också din arbetsledarpartner eller ring STILs jourtelefon, 070-750 85 91. Så länge assistenten är kvar hos dig behöver hen använda skyddsutrustning. De behöver också vara noga med att tvätta händerna och följa andra basala hygienrutiner.

Bestäm vilka arbetsuppgifter assistenten inte ska göra under tiden hen är kvar hos dig. Så långt det går ska assistenten inte vara nära dig eller göra andra saker som kan föra smittan vidare. Var också försiktig när assistenten slutar så att hen inte smittar assistenten som börjar. Om det är möjligt kan du själv använda skyddsutrustning också.

Här är några råd att tänka på:

 • Ha handsprit hemma. Tvätta händerna och ta för vana att sprita händerna regelbundet.
 • Fundera på hur du vill ha det för att du ska känna dig trygg. Påminn dina assistenter om hur de ska använda skyddsutrustningen. Prata med dina assistenter om och när du vill att de använder skyddsutrustning.
 • Ha skyddsutrustning hemma. Skyddsutrustning är andningsskydd, visir, förkläden i plast, engångshandskar, som behöver bytas mellan olika moment. STIL hjälper dig att beställa hem skyddsutrustning om du behöver. Ta kontakt med din arbetsledarpartner.
 • Om du blir akut sjuk i eller har misstänkt covid-19 och inte har skyddsutrustning så kan STIL buda skyddsutrustning hem till dig. Kontakta något av STILs kontor. Är någon som du bor med sjuk så behöver du också kontakta din arbetsledarpartner som då hjälper till med riskbedömning.
 • Om du har symtom eller konstaterad coronasmitta så behöver du kontakta din arbetsledarpartner eller växeln på STILs kontor snarast. Då måste vi tillsammans hitta lösningar på bemanning och arbetsmiljö kopplat till smittorisken. När kontoret är stängt, ring jourtelefonen 070-750 85 91.
 • Är du eller någon i din bostad är sjuk, eller misstänkt sjuk, i covid-19 så behöver dina assistenter använda andningsskydd tillsammans med visir. Andningsskydden heter FFP2 skyddsmask och finns hos Hygienshoppen. Vädra ofta och tänk på att hålla avstånd från varandra i den mån det går.

Test efter utlandsresa

Prata med dina assistenter om hur du vill att de ska göra om de varit utomlands. Nu finns det inte längre några rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring utlandsresor. Behöver du stöd så kan du alltid kontakta din arbetsledarpartner.

Informera assistenterna

Se till att hålla dina assistenter informerade om hur du vill att de agerar. Du kan exempelvis:

 • Påminna dem om hygienrutiner.
 • Om du vill, ge dem rätt att bryta tystnadsplikten gentemot sjukvården. Skriv ner vad de får säga.
 • Om du tillhör riskgrupp, förklara vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få om du blir smittad.
 • Ta reda på om någon av dina assistenter tillhör riskgruppen.
 • Känner du dig orolig, berätta det för dem. 

Mer om skyddsutrustning

Socialstyrelsen har samlat information om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till framför allt till vården. Det finns också en webbutbildning om smittspridning och skyddsutrustning. Den är öppen för alla men man behöver skapa ett konto för nå utbildningen. Den kan vara bra att dina assistenter går den om de måste använda skyddsutrustning.

Du kan beställa skyddsutrustning på Hygienshoppen. Om det du vill ha inte finns på Hygienshoppen så kan du beställa eller köpa på något apotek och redovisa kvittona för det till STIL.

Här finns mer information om skyddsutrustning.

Tänk också på att:

 • Det allra viktigaste för att förhindra smitta är att vara noga med att tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Tvålen behöver sitta på huden minst 20 sekunder för att göra någon nytta. Har du inte tillgång till tvål och vatten kan du använda handsprit.
 • Undvika att röra ansiktet. Coronaviruset kommer in i kroppen via slemhinnor som ögon, näsa och mun.
 • Nys och hosta i armvecket. Eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger.
Artikel uppdaterad:
2022.05.14

Länkar