Orosanmälan om barn far illa

Om du tror att ett barn du träffar i jobbet far illa i sitt hem eller i sin familj ska du berätta för det socialnämnden i kommunen där barnet bor. Det kallas att göra en orosanmälan. Exempel på missförhållande som kan vara grund för orosanmälan är om barnet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar. Det kan också vara att barnet finns i en miljö där våld och hot om våld förekommer. 

Om du är osäker är det bäst att diskutera situationen med socialnämnden först. Du ska bara berätta sådant du har fått veta i jobbet. Beskriv orsaken till din oro utan att tala om vem barnet är eller vilken familj det handlar om. Fram till att du gör en orosanmälan är det viktigt att barnet och hens anhöriga får vara anonyma.

Du kan få råd av en arbetsledarpartner eller någon av resurscheferna på STIL innan du kontaktar socialnämnden. Kontakta STILs växel 08-506 221 50 om du inte vet vem du ska prata med.

Om barnet är arbetsledare i STIL ska du även göra en rapport om missförhållande (Lex Sarah) till kontoret.

 

Artikel uppdaterad:
2023.06.02

Länkar