Alla som har personlig assistans i STIL är medlemmar i föreningen STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Föreningen STIL äger STIL Assistans AB. Styrelsen är samma för båda organisationerna. På så sätt har vi så mycket kontroll som möjligt över vår personliga assistans.

Årsstämman hålls en gång per år och där väljer ombuden en styrelse som ska leda organisationen. Bara medlemmar får väljas till styrelsen.

Valberedning

Valberedningen ska föreslå en styrelse och revisorer till STILs årsstämma. Som medlem i STIL kan du ge förslag på personer som du tycker ska sitta i styrelsen. Kontakta valberedningen om du vill göra det på e-postadressen valberedning@stil.se.

Valberedningen för 2022-2023 är:

  • Lotta Ottosson, sammankallade
  • Annette Ranvik
  • Samieh Hardani Karlsson

Internrevisor

STIL har en internrevisor som granskar föreningens verksamhet och styrelsens arbete. Bengt Elmén är internrevisor i STIL 2022-2023.

Artikel uppdaterad:
2022.05.23