Om STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en förening och ett assistanskooperativ som bildades 1984.

STIL är en del av en internationell rörelse som kallas Independent Living (IL). Independent Living-rörelsens mål är allas rätt att bestämma i sitt liv. Självbestämmande innebär att ha kontroll och makt över sitt eget liv, med eller utan stöd. Det handlar om att stärka sin självkänsla – att tro på sin egen förmåga. Men det handlar lika mycket om att förändra samhället.

Personlig assistans istället för institutioner

Tanken om personlig assistans växte fram i IL-rörelsen på 1960-talet. Med personlig assistans skulle personer med normbrytande funktionalitet leva i samhället, vi skulle slippa leva på institutioner. Personlig assistans blev ett verktyg för att uppnå självbestämmande, precis som det är idag. Assistansen ger oss makt och kontroll över våra liv och den ger oss möjlighet att kunna göra våra egna val. Att välja – och välja bort.

I USA utvecklades IL-rörelsen samtidigt med andra medborgarrättsrörelser som kämpade mot diskriminering. I Sveriges blev STIL den första Independent Living-organisationen. Det var Adolf Ratzka som tog idéerna om Independent Living hit. STIL startade projekt och kunde på 1980-talet visa att personlig assistans är billigare och mer effektivt än hemtjänst som många av oss hade då. 

STIL var med om att förändra samhället

Politikerna blev intresserade av våra resultat och vårt sätt att bedriva assistans banade väg för rättighetslagen LSS. STILs modell av personlig assistans är med andra ord förebilden för personlig assistans enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

STILs medlemmar fokuserade på att leva sina liv i frihet: vi flyttade dit vi ville, utbildade oss, skaffade familjer och jobb. Antalet medlemmar växte. Men det tog inte många år innan LSS började ifrågasättas. I den offentliga debatten lyftes den personliga assistansen som dyr. STIL fortsätter att kämpa för allas rätt att leva i frihet.

Det är berättelsen om STIL. Om du vill veta mer om Independent Living och STILs historia så finns boken Independent Living 25 år i Sverige. Kontakta Sabina Soldati om du vill beställa den. Lyssna också gärna på podden Full rulle – Pionjärerna.

Artikel uppdaterad:
2021.11.30