Om du behöver använda skyddsutrustning i din roll som assistent

Som du säkert redan vet har coronaviruset klassats som en samhällsfarlig smitta. Här har vi sammanfattat det viktigaste du behöver tänka på när det gäller hygien och skyddsutrustning i din roll som personlig assistent.

STIL har också skickat ut skyddsutrustning till alla arbetsledare, med information om hur den används och i vilka situationer den behövs. Den ska användas under det första arbetspasset om arbetsledaren misstänks vara smittad med coronaviruset. Prata med din arbetsledare om du har frågor. STILs kontor kan också svara på dina frågor. 

På STILs hemsida finns samlad information om coronaviruset. Det finns en särskild flik för dig som arbetar som personlig assistent. Läs texterna regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

För att hindra smitta och för att du och din arbetsledare ska vara så trygga som möjligt är det viktigt att du följer basala hygienrutiner. Det allra viktigaste är att tvätta händerna.

Förebygg smitta

  • STIL följer Folkhälsomyndighetens råd om hur man skyddar sig mot coronaviruset och vilken skyddsutrustning som behövs om sjukdomen brutit ut.
  • Tvätta händerna. Tvätta med tvål och varmt vatten, ofta och länge. Tvålen behöver vara på huden i minst 20 sekunder för att göra någon nytta.
  • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. För att den ska fungera behövs en riklig mängd, 2-3 pump. Men använd alltid tvål och vatten när det finns.
  • Torka händerna med engångshanddukar.
  • Gör rent ytor regelbundet där det kan finnas virus. Tvål och såpa tillsammans med vatten är fettlösande och förstör virusets skal.
  • Rör inte ansiktet. Coronaviruset kommer in i kroppen via ögon, näsa och mun.
  • Nys eller hosta i armvecket. Eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger. Kom då ihåg att tvätta händerna efteråt.

Om smitta finns

Om din arbetsledare skulle ha misstänkt eller konstaterad smitta är det viktigt att du ska kunna arbeta på ett säkert sätt. Du ska inte behöva ta onödiga risker – och din arbetsledare ska inte behöva hamna i ett läge där hen inte får den assistans hen behöver.

Skyddsutrustning

Paketet med skyddsutrustning som din arbetsledare har fått skickat hem till sig är till för att klara det första arbetspasset om din arbetsledare blivit smittad. Paketet innehåller ett skyddsvisir och tio munskydd. Finns det misstänkt smitta på din arbetsplats ska din arbetsledare omedelbart kontakta kontoret. Då kommer vi omedelbart att buda mer skyddsutrustning till din arbetsplats.

Läs mer om när skyddsutrustning ska användas – och hur – längre ned i denna text.

Har du frågor kan du kontakta arbetsledarpartner på STILs kontor 08-506 221 50 eller vår  jourtelefon 070-750 85 91 utanför kontorstid.

Tvätta kläder

Finns det smitta där du arbetar så ska du tvätta dina kläder i 60 grader. Då försvinner viruset från kläderna.

Prata med din arbetsledare om dina kläder kan tvättas i tvättmaskin direkt efter ditt arbetspass. Om det inte går eller om arbetsledaren inte har tvättmaskin ska du lägga kläderna i en plastpåse och knyta ihop den ordentligt. Ta på dig engångshandskar när du öppnar påsen och tvättar kläderna.

Ha en dialog med din arbetsledare om du kan ha kläder och sängkläder som du använder på jobbet på ett separat ställe, till exempel i en egen plastback.

Du kan också byta kläder inför arbetspasset för att skydda både dig och din arbetsledare från smitta som du kan ha fått på kläderna under resan till arbetet.

Städa och gör rent

Mängden virus har betydelse för hur sjuka personer blir av covid-19. Det är också känt att viruset kan överleva på ytor i viss utsträckning. Därför är det viktigt att städa, torka av ytor och diska ofta. Prata med din arbetsledare om hur hen vill göra hemma hos sig.

Använd bara skyddsutrustning när det behövs

Du ska bara använda skyddsutrustning om din arbetsledare är sjuk. Du ska bara använda skyddsutrustning i de moment där du kommer i direkt kontakt med droppsmitta som till exempel saliv, nysningar eller andra kroppsvätskor. Alltså ska du bara använda skyddsutrustning när det finns, eller misstänks finnas, smitta. Om du eller någon av dina kollegor är sjuka så ska ni sjukskriva er.

Om din arbetsledare vill att du använder skyddsutrustning, för att skydda sig själv mot smitta, så ska du göra det.

Här är en film i vilka situationer olika slags skyddsutrustning behövs och gör nytta. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/sa-har-fungerar-smittskyddsutrustningen

Tvätta händerna först!

Det allra viktigaste är att tvätta händerna. Skyddsutrustning som munskydd och handskar skyddar till viss del, men kan ge en falsk trygghet. Om du använder skyddsutrustning måste du tvätta händerna ändå.

Använda munskydd

Munskydd skyddar från att få in virusstänk i näsa eller mun. Munskydden är tunna och därför kan väta som saliv gå igenom dem. Munskydden skyddar inte tillräckligt mot smitta, om du inte använder visir också. Munskydd tillsammans med visir skyddar mot droppsmitta, exempelvis saliv, som kommer underifrån. Rör inte på framsidan av munskydden när du använt dem.

Använda handskar

Handskar ska alltid bara användas när det behövs och du ska ta av dem direkt efter momentet då du behövt använda dem. Om du fortsätter att ha handskarna på dig så kan virus och bakterier spridas via handskarna till andra ytor.

Använda visir

Visir skyddar ansikte, ögon, näsa och mun. Det skyddar mot stänk rakt framifrån, men inte nedifrån, då kommer smittan in under visiret. Visiret ska täcka från pannan och nedanför hakan.
Det är viktigt hur man tar av och på visiret för att det ska fylla sin funktion.

Göra rent visir

Visir är personligt och kan användas flera gånger. Men då behöver de göras rena, gör så här:

1. Desinfektera dina händer med handdesinfektionsmedel
2. Ta på dig skyddshandskar
3. Gör rent och desinfektera de delar av visiret som är av hårdplast (inte skumgummidelen). Använd mycket alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Torka ordentligt med torkpapper.
4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka
5. Ta av dig skyddshandskarna
6. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel

Generellt om att använda skyddsutrustning

Om du använder skyddsutrustning ska du göra så här:

Ta på dig skyddsutrustning
1. Använd handdesinfektion
2. Sätt på förkläde
3. Sätt på munskydd så att det täcker näsa, mun och sluter tätt mot ansiktet
4. Ta på visiret
5. Ta på handskarna
 
Ta av dig skyddsutrustning
När du tar av dig skyddsutrustning ska du desinfektera dina händer med handsprit mellan varje moment.

1. Ta av handskar och släng dem
2. Handdesinfektion
3. Ta av rocken eller förklädet så att det hamnar ut och in. Rör inte framsidan.
4. Handdesinfektion
5. Ta av visiret bakifrån
6. Handdesinfektion
7. Ta av munskydd
8. Handdesinfektion
9. Desinficera visiret
10. Släng annan skyddsutrustning du har haft på dig (handskar, rock/förkläde och munskydd)

Tveka inte att höra av dig till STILs kontor. Vi finns här för dig och hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt.

Katarina Bergwall, verksamhetsledare STIL

Artikel uppdaterad:
2020.06.11