"Vi delar inte Försäkringskassans bild"

Närbild på Åsa Strahlemo. Åsa har kort snaggat hår och blå ögon.

Försäkringskassan släpper idag en rapport om hur handläggarna inom assistansersättningen upplever sitt arbete. I rapporten beskrivs bland annat hur handläggarna efterfrågar ökad kontroll och insyn av assistansanvändare, samt att privata aktörer driver på en ökning av antalet beviljade timmar.
 
- Vi delar inte bilden som presenteras i rapporten, säger Åsa Strahlemo från STIL. Vi vet att nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning. Förra året förlorade en person om dagen sin personliga assistans. Det är en verklighet som rimmar mycket illa med Försäkringskassans argumentation. Försäkringskassan gör gällande att handläggare skulle värna reformen genom att göra begränsningar.
 
- Den bild vi ser i intervjuer från handläggarnas fackföreningar har också varit en annan än den som presenteras i rapporten. Tidigare har vi läst beskrivningar från handläggare som upplever att det centrala är att hålla en budget och att rättighetslagstiftningen kommer i andra hand.
 
Att anordnaren driver på antalet timmar är en missuppfattning, enligt Åsa Strahlemo. 
 
- Det vanliga är att en person som precis fått assistans söker en utökning efter ett par år, när personen vågar söka för mer än det absolut grundläggande och basala för överlevnaden. Då vågar man söka assistans för fritidsaktiviteter, föreningsengagemang eller annat som de flesta tar för givet. Det är uppseendeväckande att handläggarna efterfrågar "incitament för att begränsa antalet beviljade timmar". LSS är en rättighetslagstiftning, med syfte att ge oss alla möjligheten att delta i samhällslivet fullt ut.

I rapporten har handläggarna även fått uppskatta hur mycket tid som de tror utförs i praktiken jämfört med hur många timmar som beviljats.

- Det är oerhört märkligt av Försäkringskassan att handläggarna förväntas göra bedömningar som de varken har kunskap eller uppdrag att göra. Istället för att fråga handläggarna om hur de upplever rimligheten i våra behov och därmed livsvillkor, borde vi kanske prata om hur deras arbetsmiljö påverkas av att delta i en sådan här systematisk nedmontering av en individuell rättighet.

Artikel uppdaterad:
2017.04.28

Länkar