Välkommen till årsstämma!

Bild från årsstämman. Tre personer sitter vid ett bord på en scen. Ordförande är på väg att klubba igenom ett beslut.

Välkommen till STIL-dagarna 20-21 maj i Stockholm!

På STIL-dagarna har du som medlem rösträtt på föreningen STILs årsstämma. Föreningen STILs årsstämma kommer att hållas både på lördag och söndag. På söndagen avslutar vi med STIL Assistans AB:s årsstämma. Föreningen STIL är den enda ägaren i STIL Assistans AB. Den enda som får rösta på det mötet är ägarrepresentanten. Ägarrepresentanten är en medlem som väljs på föreningens årsstämma på lördagen.

Vi kommer att göra om förra årets uppskattade busstur till Djurgården för de arbetsledare eller familjemedlemmar som inte är med på förhandlingarna. Det kommer också att finnas en pysselhörna för den som vill. Under lördag eftermiddag föreläser och underhåller Pelle Sandstrak, ”Mr Tourette”, om hur hans liv har påverkats av Tourettes syndrom och vad som egentligen är normalt. På lördag kväll bjuder vi på middag med underhållning av trubadur.

Anmäl dig senast den 18 april.

Logga in och anmäl dig här!

Artikel uppdaterad:
2017.03.01