STILs uppmaning till partierna bakom januariavtalet

STILs rapport LSS 2.0, vit text på svart bakgrund

Nu är Stefan Löfven statsminister och då börjar också avtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att gälla.

Partierna har gjort upp om det här:
• Alla som har rätt till stöd ska få det.
• Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas.
• Behovet av tillsyn ska stärkas och definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. En ny utredning får dessa frågor på sitt bord.

Enligt uppgörelsen ska huvudmannaskapet för personlig assistans utredas en gång till. Men det har Liberalernas funktionshinderpolitiska talesperson Bengt Eliasson avfärdat i en intervju med Assistanskoll.

STIL ser positivt på det som partierna gjort upp om. Men vi tycker att fler saker behöver göras:

Gör en snabb återställning  bedöm alla grundläggande behov i sin helhet

Det är mycket bra att rätten till egenvård som andning och sondmatning återställs. Men det räcker inte. Bedömningarna av rätten till personlig assistans behöver återställas så att de görs på samma sätt som de gjorde före den uppmärksammade domen i högsta förvaltningsdomstolen 2009.

Det innebär att all uppdelning av grundläggande behov i integritetskänsliga moment måste tas bort. Alla moment i den personliga hygienen ska räknas som grundläggande behov (till exempel rakning, sminkning, dusch och toalettbesök). Till av och-påklädning ska alla kläder inklusive ytterkläder räknas som grundläggande behov. När det gäller måltider ska måltiden i sin helhet räknas, liksom att ställa fram och skära upp maten. Till kommunikation ska all personlig assistans som personen behöver för att kunna kommunicera med andra räknas in. I ingående kunskap ska all ingående kunskap som handlar om egenvård, aktiv tillsyn och återkommande motiveringsinsatser räknas.

Det betyder slutet på de senaste tio årens förödande nedskärningspolitik.

Bra med statligt huvudmannaskap men det får inte leda till att färre får personlig assistans

Staten ska vara huvudman för all personlig assistans och det ska ske så snart som möjligt. Men det får inte leda till att de cirka 5 000 personer som idag har personlig assistans via kommunen förlorar sin rätt till personlig assistans, i överflyttningen från kommun till stat. Ett samlat och statligt huvudmannaskap får heller inte göra det svårare att få personlig assistans.

Ny utredning som stärker självbestämmande och rätten att leva sitt liv – vi väntar på LSS 2.0

STIL ser positivt på att det blir en ny utredning som löser de långsiktiga problemen med dagens lagstiftning. Behovsbedömningen måste göras om så att den utgår från självbestämmande och rätten att leva sitt liv. De grundläggande behoven bör tas bort som kriterier för rätt till personlig assistans. Målparagrafen i LSS bör kopplas till funktionsrättskonventionens artikel 19. De diskriminerande delarna av lagstiftningen som 65-årsgränsen behöver tas bort.

Personlig assistans är en mycket populär serviceform som alltfler vill ha. En utvidgning av lagstiftningen med ett samlat huvudmannaskap kan lösas genom olika typer av skatteväxlingar mellan kommun, landsting och stat.

Konstruktiva förslag på hur allt detta kan göras finns beskrivet i STILs förslag till ny lagstiftning, LSS 2.0.

Artikel uppdaterad:
2019.08.09