STILs medlemmar mycket nöjda

En av STILs arbetsledare sitter runt sitt köksbord. I famnen har har en liten bebis. Bredvid honom sitter hans assistent.
En assistansanvändare står med ryggen mot kameran på en upplyst scen. Många av de i publiken har rullstol.
Bild från en demonstration. Många personer på Mynttorget i Stockholm. Två skyltar syns: "Jag vägrar statlig förnedring" och "Personlig assistans är en mänsklig rättighet".

STIL har gjort en undersökning bland medlemmarna kring hur de upplever kvaliteten på sin assistans. Undersökningen gjordes i möjliggörarprojekten, som avslutades med en rapport i januari. 96% av de som svarat på undersökningen säger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin assistans. En liten andel har svarat att de varken är nöjda eller missnöjda. 

Inte en enda medlem uppger sig vara missnöjd med sin assistans. 

säger Åsa Strahlemo, projektledare för möjliggörandeprojekten.

De flesta medlemmar har svarat att assistansen fungerar bra tack vare att det finns en god kommunikation med kontoret och tack vare rutiner. De förbättringar medlemmarna vill se i STIL gäller utbildningar. De önskar också bättre administrativt stöd i form av lathundar och rutiner för arbetsledarskapet.

- Vi är otroligt stolta över hur nöjda medlemmarna är, men vi lyssnar naturligtvis noga på synpunkterna, säger Katarina Bergwall, verksamhetsledare för STIL. På sätt och vis är de här resultaten också ett kvitto att vi är på rätt väg. Många av medlemmarnas önesmål är redan planerade eller på väg att genomföras. En rad åtgärder finns också i verksamhetsplanen för 2017, som årsstämman fattar beslut om i maj.

Undersökningen kring möjliggörarprojekten visar också att STIL behöver arbeta vidare med barnperspektivet i de assistanser där arbetsledaren är under 18. Inom STIL är målsättningen att alla barn ska känna till sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention och kunna uppnå självbestämmande i sin assistans.

- STIL bygger på tanken att den personliga assistansen ska ge arbetsledare möjlighet att leva ett självbestämt liv i frihet. STIL är en lärande organisation som alltid strävar efter att utvecklas framåt. Vi är ödmjuka inför utmaningar som vi ständigt står inför, säger Katarina Bergwall.

Undersökningen av kvaliteten i assistanserna gjordes som en del av möjliggörarprojekten. Projektens mål är att utveckla och implementera metoder för att göra det möjligt för arbetsledaren att leva självbestämt med den personliga assistansen som verktyg. Undersökningen har mynnat ut i en intern rapport och åtgärdslista. Du som vill veta mer är välkommen att kontakta Katarina Bergwall, verksamhetsledare i STIL.

Artikel uppdaterad:
2017.03.24