STILs konferens lyfte ny kunskap

Niklas Altermark och Hampus Nilsson står på scenen framför en skärm med bilden "Det handlar om miljarder".

STIL arrangerade ett kunskapsseminarium på den europeiska Independent Living-dagen den 5 maj. Konferensen hade temat ”Frihet, fusk och fakta – vad vet vi om personlig assistans och LSS?” 
Forskarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson från Lunds Universitet presenterade sin nya rapport ”det handlar om miljarder”. Rapporten undersöker den så kallade ”expertmetoden” som använts för att uppskatta mängden fusk inom personlig assistans. Niklas Altermark och Hampus Nilsson kunde konstatera att metoden inte kan användas inom samhällsvetenskap och dessutom har använts helt felaktigt i de utredningar som använt den för att uppskatta fusk. De siffror som regeringen och Försäkringskassans företrädare har använt för att motivera neddragningarna bygger i på ovetenskapliga gissningar, enligt forskarna. Du kan läsa rapporten som PDF längst ner på denna sida.

LSS-utredningens huvudsekreterare Anders Viklund berättade om sitt arbete i utredningen. Han berättade om utredningens prioriterade frågor just nu. Bland annat berättade han om huvudmannaskapet, och att han inte hört någon nämna några fördelar med ett delat huvudmannaskap för personlig assistans. Han pratade också om anhörigas roll, delegerad sjukvård, sysselsättning och välfärdsteknologi. Efter hans presentation frågade Bengt Elmén från STIL ut Anders Viklund. Bengt Elmén frågade bland annat hur utredningen löser utmaningen att behöva lägga förslag som både sänker kostnader och höjer kvaliteten på insatserna. Anders Viklund nämnde att utredningen inte såg det som viktigt att lägga förslag på att minska antalet timmar. Bengt frågade också om LSS-utredningen är inspirerad av kontantstödsprincipen när de ska lägga nya förslag. Anders Viklund berättade då att utredningen har cirka 80 olika förslag att fundera kring, och att kontantstöd till fler serviceformer än personlig assistans finns med bland dessa funderingar.

Ett panelsamtal på temat ”Vad vet vi idag” gick igenom nya rapporter från Försäkringskassan och gav sitt perspektiv. Bakgrunden till samtalet var att den offentliga debatten präglas av äldre kunskap. Panelen pratade bland annat om siffror som visar att de som fått assistans för första gången ofta söker fler timmar efter några år. Panelen menade att det bland annat beror på livssituation, men också för att den som söker assistans för första gången inte vågar söka för ett fullvärdigt liv utan bara söker för att klara av det mest grundläggande. Reformens intention är att säkra delaktighet i samhället, och att personer vågar engagera sig i föreningar eller leva mer aktivt är ett bevis på att den fungerar, menade panelen. Panelen diskuterade också nya siffror från Försäkringskassan som visar att timmarna inom personlig assistans redan har börjat minska. Eftersom 9 av 10 som söker assistans för första gången får avslag idag, är assistansen redan på väg att avvecklas. Utifrån den nya kunskapen är LSS-utredningens direktiv att minska kostnaderna redan är föråldrade, menade panelen.

Konferensen avslutades av Åsa Strahlemo och Jonas Franksson från STIL. De presenterade vad personlig assistans är och sa att det inte är så konstigt att de flesta väljer den service som ger mest självbestämmande och frihet. De presenterade också STILs förslag till LSS-utredningen. STILs förslag på lösning är att staten har huvudansvaret för den personliga assistansen, men att finansieringen kan delas på olika sätt. STIL menar också att principen om kontantstöd är central för välfärden.

Artikel uppdaterad:
2017.05.05

Dokument