STIL vill se stärkt rätt till personlig assistans för alla assistansanvändare

STIL vill stärka rätten till personlig assistans för alla assistansanvändare och ställer sig bakom IfAs skrivelse till Lena Hallengren om att ge ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om personlig assistans. 

– Det är ett bra och viktigt initiativ från IfA, som STIL helt ställer sig bakom, säger ordförande Jonas Franksson. Idag är det katastrofalt nog närmast omöjligt att få personlig assistans från staten. Om två-års-omprövningarna skulle påbörjas igen skulle katastrofen förvärras ytterligare. Systemet med de grundläggande behoven har helt spårat ur.

– Redan innan stoppet fanns det personer som gick från 36 timmar grundläggande behov i veckan till sex timmar vid omprövning. Nu, några år senare, är det ännu mindre som räknas till grundläggande behov, framför allt vad gäller personlig hygien.

Just nu pågår en utredning om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn. Utredningen ska vara klar 23 mars 2021. 

– Sittande utredning är den första utredningen på länge som har som syfte att stärka rätten till personlig assistans och då är det viktigt att göra det fullt ut. Vi uppmanar därför regeringen att lyssna och ge sittande utredning ett tilläggsdirektiv att förstärka rätten till personlig assistans för alla assistansanvändare, säger Jonas Franksson. 

Artikel uppdaterad:
2020.09.01