STIL kritisk mot regeringens låga höjning av assistansersättning

En hög med mynt

Idag meddelade regeringen i sin budgetproposition att de bara kommer att höja assistansersättningen med tre kronor nästa år. Det motsvarar 1,05 procent. De förväntade löneökningarna ligger på 2,2 procent. De borttagna rabatterna på arbetsgivaravgiften för unga har också lett till högre kostnader. Katarina Bergwall, verksamhetsledare för STIL, säger:

- För det icke-vinstdrivande kooperativet STIL blir det snart en omöjlighet att anordna assistans med självbestämmande och kvalitet. De verkliga förlorarna blir kooperativets medlemmar, assistansanvändarna. De enda som kommer att klara ekonomin om detta fortsätter är de bolag som inte bryr sig om kvalitet. Är det så regeringen vill ha det? 

Artikel uppdaterad:
2016.09.20