Riksdagen vill att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet

Vy över riksdagens kammare. Mikael Dahlqvist (s) står i talarstolen.

Samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Den frågan bör den sittande Huvudmannaskapsutredningen utreda anser riksdagen. Idag röstade riksdagen igenom ett så kallat tillkännagivande (en uppmaning) till regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen.

– Det här är ett stort steg framåt i vår kamp, säger Jessica Smaaland, politisk sekreterare i STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

– Vi har drivit frågan i över ett decennium, allt sedan den ödesdigra domen 2009, och det känns bra att ha riksdagens stöd i frågan. Sedan får vi hoppas att regeringen följer riksdagens vilja. Varken socialdemokraterna eller moderaterna röstade nämligen ja till förslaget, och det är onekligen lite oroväckande, säger hon.

Domen från 2009 ledde till att enbart väldigt integritetsnära moment räknas när man bedömer rätten till personlig assistans. Därför är det i princip omöjligt att få assistans idag.

Behovsbedömningen och huvudmannaskapet går hand i hand, förklarar Jessica Smaaland:

– Om det blir ett statligt huvudmannaskap, vilket vi vill, så kommer det fortfarande finnas en undre gräns på ett visst antal timmar grundläggande behov man behöver ha. Troligtvis ungefär där kommunerna sätter gränsen idag, 6-8 timmar i veckan. Det skulle alltså inte hjälpa så mycket att endast föreslå statligt huvudmannaskap. Behovsbedömningen måste också ändras.

– Att samtliga moment i alla de grundläggande behoven ska vara assistansgrundande ser vi som ett första steg i det arbetet. STIL vill i förlängningen göra om assistanslagstiftningen helt och hållet, vilket vi utvecklar i förslaget LSS 2.1 som kommer senare i år. Vi vill att fler personer ska få rätt till personlig assistans och möjlighet att leva ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen, avslutar Jessica Smaaland.

 

Artikel uppdaterad:
2022.03.17