Regeringen stärker assistansen

Porträtt Jonas Franksson

Regeringen vill stärka personlig assistans. På dagens presskonferens sa regeringen att den vill gå vidare med förslagen i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. I tisdags nämnde Stefan Löfven den personliga assistansen i sin regeringsförklaring.

– Det är mycket positivt, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

– STIL har arbetat hårt för att detta ska bli verklighet och spelade en aktiv roll i utredningen som ligger bakom förslagen. Det är den största ambitionshöjningen av lagstiftningen på tjugo år och kommer att förbättra livet för tusentals barn och vuxna.

Med förslagen väntas 2 000 personer få rätt till personlig assistans, som inte haft det sedan flera år då domar förändrade Försäkringskassans bedömning. Förslagen handlar om:

  • att rätten till assistans för behov som tidigare rymdes i det femte grundläggande behovet särskild kunskap stärks
  • att föräldraansvaret smalnas av så att barn kommer att få lättare att beviljas assistans och
  • att assistansanvändare som också behöver sjukvårdande insatser ska kunna behålla sin assistans. 

Förändringar i regeringens politik

– STIL och den övriga assistansanvändarrörelsen har gjort ett stort jobb i att förändra regeringen Löfvens assistanspolitik. De senaste åren har vi förutom denna framgång bland annat varit med om att stoppa tvåårsomprövningar, sett till att LSS utredningen hamnat i papperskorgen, och stärkt rätten till personlig assistans på arbetet. Det handlar sammantaget om ett viktigt försvar för mänskliga rättigheter och alla personers möjlighet att få leva sitt liv, säger Jonas Franksson.

Utredningen om stärkt assistans är just nu ute på remiss, fram till den 1 oktober. STIL arbetar på ett svar. Regeringen går igenom alla svar och lämnar sedan ett färdigt förslag till riksdagen, som i sin tur fattar beslut. De nya förslagen är tänka att börja gälla 1 januari 2023 och beräknas kosta 3,5 miljarder per år.

Mer behövs

STIL välkomnar dagens besked. Men om människor ska vara säkra på att få behålla sin personliga assistans så måste bedömningen om rätten till personlig assistans göras om från grunden.

– Som vanligt nöjer vi oss inte med att bara uppmana riksdag och regering att göra en förändring, utan STIL håller på att arbeta fram förslag och underlag för hur detta skulle kunna se ut. Dagens besked visar att positiva förändringar är möjliga och att riksdag och regering har en vilja att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige, säger Jonas Franksson.

Idag berättade regeringen också att den vill höja sjuk- och aktivitetsersättningen med ungefär 1 000 kronor i månaden och att bostadstillägget kan bli större.

Artikel uppdaterad:
2021.09.16