På tiden att funkisskatten tas bort

Porträtt Jonas Franksson

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ska inte längre betala högre skatt än dem som jobbar. Det är ett av förslagen i regeringens höstbudget som presenterades av biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

– Det är mycket bra och på tiden att regeringen äntligen tar bort den så kallade funkisskatten. Den är djupt orättvis och direkt diskriminerande mot alla som inte uppfyller samhällsnormen om full arbetsförmåga, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Skatten på jobblön har sänkts i flera steg men politikerna har inte velat sänka skatten för personer som inte arbetar. Så idag betalar den som inte jobbar cirka 10 000 kronor mer i skatt per år än den som jobbar, enligt regeringens egna beräkningar.

Politikernas ointresse för personer som inte kan jobba hel- eller deltid – och som därför har sjuk- eller aktivitetsersättning – är märkligt.

– STIL har lyft detta ett flertal gånger med ansvariga politiker genom åren, och, i samband med aktionen om att göra Funktionsrättskonventionen till lag, direkt till biträdande finansminister Åsa Lindhagen, säger Jonas Franksson.

Funkisskatten föreslås tas bort 1 januari 2022.

– Det visar att positiva förändringar går att genomföra utan långa utredningstider och att politiskt påverkansarbete i alla dess former är viktigt, säger Jonas Franksson.

Artikel uppdaterad:
2021.09.02