Nya förslag från SKR inskränker rättigheter

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har lagt nya förslag till regeringen om hur kommunerna ska kunna prioritera personer som är i störst behov av hjälp. Det förra förslaget om att kommunerna ska kunna välja om personen ska få insatsen hemma eller på ett boende fick tummen ner av regeringen. Men de nya förslagen innebär nästan lika stora inskränkningar, anser STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

– SKR:s förra hemställan var oacceptabel. De fick inte gehör för den – och nu några veckor senare lämnar de en ny hemställan med i stort sett samma innehåll. SKR intar därmed en roll som nästan kan beskrivas som destruktiv under pågående kris, säger Jonas Franksson, ordförande.

Kommunen ska få bryta mot ett beslut om det är stor brist på personal eller risk för att personalen ska smittas.

– Vi förstår att kommunerna är under stort tryck. Men problemen med rekrytering är problem som vi inte alls ser. Vi har en skenande arbetslöshet i olika servicebranscher. Till exempel personlig assistans är ett serviceyrke som passar utmärkt för personer som arbetat inom butik, hotell och restaurang. Nu kommer det att vara ovanligt lätt att rekrytera personliga assistenter, och vikarier till olika andra verksamheter, säger Jonas Franksson.

Det är inte seriöst att hänvisa just till rekrytering om SKR vill ändra lagen tillfälligt för att inte uppfylla sina skyldigheter, menar Jonas Franksson. Istället borde kommunerna rekrytera målmedvetet och på så sätt se till att personer som till exempel annars skulle vara hänvisade till försörjningsstöd istället får ett viktigt jobb.

– Om personalbristen beror på att det är svårt att hitta personal med rätt utbildning till olika verksamheter är det mer rimligt att ta bort utbildningskraven än att prioritera bort våra rättigheter. Och vad gäller smittorisk så måste kommunerna precis som alla andra istället se till att det finns skyddsutrustning och hygienrutiner.

– Kriser är inte tider då det ska fattas tillfälliga lagar som leder till bristande kontroll och bara ökar på stormen för den enskilde. I kriser behövs tydliga regelverk för att säkerställa den enskildes rättigheter. Vi utgår från att regeringen inte kommer att gå vidare med SKR:s hemställan, säger Jonas Franksson.

 

Artikel uppdaterad:
2020.06.26