LSS-utredningen på STILs konferens 5 maj

En av STILs medlemmar med sin assistent. De står på ett torg och tittar ut ur bilden.

Den 5 maj anordnar STIL ett kunskapsseminarium om senaste kunskapen och forskningen om personlig assistans och de olika tolkningar som präglar debatten idag. Samtidigt som antalet assistanstimmar ökar så ökar även antalet avslag; färre släpps in och fler sparkas ut. De som blir kvar får fler timmar. Regeringen efterfrågar minskade kostnader medan användarna kräver ökad frihet och rättssäkerhet. Vad är det som händer inom LSS, och hur hamnade vi här?

Experter från myndigheter, rörelsen och användare diskuterar gällande kunskapsläge. LSS-utredningen deltar och presenterar det läge den verkar i. Experter från myndigheter och användare av assistans diskuterar Försäkringskassans data om utvecklingen av assistanstimmar och hur systemet ser ut i praktiken. Under konferensen presenteras även en färsk rapport från Lunds Universitet. Rapporten analyserar "expertmetoden" som använts för att uppskatta mängden fusk inom personlig assistans. 

Konferensen äger rum i tillgängliga lokaler i Kulturhuset i Stockholm. Teckenspråkstolk kommer att finnas. 

Eftersom STIL bjuder på lunch vill vi gärna att du anmäler dig. Klicka här för anmälan: www.stil.se/5maj

Artikel uppdaterad:
2017.04.20