LSS 2.1 - så måste lagen förändras för att leva upp till FN:s funktionsrättskonvention

Titelsida i turkost, segelbåtar i bakgrunden

LSS 2.1 är STILs förslag till hur LSS och rätten till personlig assistans behöver skrivas om för att Sverige ska följa FN:s funktionsrättskonvention.

Idag presenterar STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige, förslag om hur det ska gå till. Vi ställer krav på politikerna – och vi kommer med lösningar.

  • Ny lagstiftning
  • Ny behovsbedömning
  • Okränkbar rätt till personlig assistans för oss som behöver
  • Personlig assistans som förebild för andra insatser

Funktionsrättskonventionen definierar vad personlig assistans är, och där beskrivs hur bedömningen av behov ska gå till för att säkra personens rättigheter. Det är dags att börja följa den.

Hela tanken bakom LSS var att personer med funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd och service skulle kunna leva ett självbestämt liv och vara inkluderade i samhällsgemenskapen. Men istället för att avveckla institutionerna har de kommit tillbaka i andra former. Rättigheter urholkas istället för att utvecklas. Det kan inte fortsätta så.

Enligt våra förslag är personlig assistans till för personer som har kva­litativa, kvantitativa och kontinuerligt omfattande behov av stöd och service. Personlig assistans ska möta behoven i sin helhet, det vill säga samtliga behov av stöd och service som en person har. Behoven kan endast bedömas utifrån individens egen berättelse i ett möte som ska grundas i värdighet, integritet och rätten till självbestämmande.

Personlig assistans måste alltid vara alternativet om målet med lagstift­ningen inte kan uppnås på annat sätt. Det ska vara en okränkbar rättighet att leva jämlikt med andra medborgare, oavsett funktionalitet.

Egentligen är det mycket enkelt: vi har alla rätt att leva våra liv på det sätt vi vill leva det!

LSS 2.1 presenterades i Almedalen, onsdagen 6 juli. Välkommen att läsa om förslagen till ny lag på vår kampanjsida Frihet, jämlikhet, personlig assistans

Artikel uppdaterad:
2022.07.07