Från och med den 1 oktober återinförs kravet om läkarintyg från dag 8.

Eftersom vi fortfarande är i en pandemi och läget är som det är, kan beslutet ändras igen längre fram, men det är det här som gäller nu.

Artikel uppdaterad:
2021.09.10