Kampanj uppmärksammar vad som sker när människor nekas personlig assistans

Turkos låda med texten Tänk att inte själv få bestämma när du ska äta och duscha. Eller gå ut.

Att inte kunna gå ut, välja var en ska bo eller ha kvar sitt jobb. Så ser verkligheten ut för allt fler människor i Sverige, som har en funktionsnedsättning. Därför lanserar STIL, Stiftarna av Independent Living, idag kampanjen Frihet, jämlikhet, personlig assistans med en låda där politiker och journalister blir inlåsta under tio minuter.

– Många människor i Sverige förlorar sina liv när de får assistans neddragen eller nekad. Samtidigt börjar politiker återigen prata om institutionalisering, vilket är ett övergrepp mot människors grundläggande rätt till att leva självbestämt. Vi vill att lagstiftningen förändras så att de som behöver blir beviljade personlig assistans, säger Annika Taesler, journalist, författare och vice ordförande för STIL.

Inlåst i Almedalen

Inför Almedalsveckan bjuder STIL in politiker, journalister och allmänhet till en låda där de blir inlåsta under tio minuter för att på så sätt känna på hur det är att inte själv få bestämma när en ska kunna gå ut. En verklighet för allt fler människor i Sverige idag. I lådan kan en också lyssna på ljudklipp från STILs podd “Pionjärerna” om de människor som på 1980- och 90-talet drev igenom Sveriges viktigaste frihetsreform – lagen om personlig assistans som trädde i kraft 1994.

Allt färre har personlig assistans

Sedan lagen infördes har flera neddragningar och urholkningar skett. Under senare år har en debatt om fusk ytterligare försämrat förutsättningarna för den personliga assistansen. Sedan 2015 har antalet personer som blir beviljade assistans av Försäkringskassan minskat kraftigt, från 16 179 till 13 683 2022. 77 procent av alla ansökningar avslås. Situationen är rättsosäker, när som helst kan den personliga assistansen bli indragen.

– Bakom statistiken finns människor som dör på grund av att de inte får den assistans de har rätt till. Kommun- eller statstjänstemän kommer till våra hem och frågar om vårt sexliv eller klockar hur länge vi duschar. Så här kan det inte gå till i Sverige 2022, säger Annika Taesler.

Lösningen – lagändring behövs

Det krävs en omfattande förändring av lagstiftningen, som behöver anpassas utifrån FN:s konvention om funktionsrätt, som Sverige ratificerat. Därför presenterar STIL under Almedalsveckan en rapport med lagförslag för en bättre fungerande personlig assistans.

Testa lådan i Stockholm och Almedalen

Kom till STILs kontor i Stockholm eller möt oss under Almedalsveckan. Testa lådan och träffa oss som jobbar på STIL.

Läs mer och boka in dig: frihetjamlikhetpersonligassistans.se

Välkommen till våra seminarier i Almedalen:

Behövs normbrytare i politiken?

Måndag den 4 juli kl 14.30

Plats: Specksrum 4, "Gotlands Kulturrum, Bönsalen"

Hur kan LSS anpassas till FN:s funktionsrättskonvention?

Onsdagen den 6 juli kl 13.30

Plats: Donnergatan 2, Wisby Strand Congress & Event

STIL är ett icke vinstdrivande assistanskooperativ och en förening som utvecklar personlig assistans. Vi har alla normbrytande funktionalitet. Vi var med och förändrade samhället när personlig assistans blev en rättighet. Vi fortsätter att förändra politiken.

Artikel uppdaterad:
2022.06.30