Jonas Franksson, ny ordförande i STIL

Jonas Franksson har valts till ny ordförande för STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Jonas har en lång historia i STIL, som medlem, styrelseledamot och anställd. Han lyfter fram STILs betydelse och genomslag.
– STIL är en liten förening, men det är en förening som har revolutionerat det svenska samhället. Det är en förening vars kamp och idéer har förbättrat livet för tusentals människor. STIL överförde makten över våra liv från politiker, byråkrater och omsorgspersonal, till oss själva. Det är självklart att det finns krafter som aldrig har uppskattat vår politiska frigörelse och som motarbetar den aktivt. För mig var det STILs kamp för allas rätt att leva ett självbestämt liv som gav mig möjlighet att leva mitt liv fullt ut, säger han.

Jonas Franksson är fast besluten att föra kampen om personlig assistans vidare.
– Vi är många vars rättigheter har tagits ifrån oss de senaste åren, vars rättigheter tas ifrån oss i detta nu. Vi har allmänheten med oss, vi är många tillsammans, vi vänder detta nu. Varje människa har rätt att leva sitt liv.

Här är hela den nyvalda styrelsen:

  • Jonas Franksson, ordförande
  • Gilla Andersson, 1:e vice ordförande
  • Tinna Romlin Wooremaa, 2:e vice ordförande
  • Jamie Bolling, ledamot
  • Bengt Elmén, ledamot
  • Mona Esbjörnsson, ledamot
  • Frida Inghamn, ledamot
  • Tobias Samuelsson, ledamot
  • Annika Taesler, ledamot

Maria Dahl som varit ordförande i STIL avgick i och med årsmötet. Vi tackar för allt hon gjort för organisationen under sitt ordförandeskap.

Artikel uppdaterad:
2019.05.28