Jessica vann mot färdtjänsten

Färdtjänsten i Stockholm har inte rätt att begränsa antalet resor med rullstolstaxi, fastslår Förvaltningsrätten i Stockholm.

Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL, är en av de fyra personer som har överklagat beslutet om att begränsa antalet resor. Hon vände sig emot att politikerna i färdtjänstnämnden ändrade ett beslut som gäller tills vidare och som inte har någon begränsning av antalet resor. Ett sådant så kallat gynnande beslut får inte försämras.

”Inskränkningar i en redan beviljad och pågående insats kan endast göras om det finns mycket starka skäl som talar för det”, skriver Jessica Smaaland i överklagandet. Hon påpekar att hennes personliga förhållanden inte ändrats på något sätt som skulle kunna leda till ett beslut om färre resor.

Färdtjänstnämnden skickade ut information om det begränsade antalet resor i ett informationsbrev. Men det är att betrakta som ett beslut, anser förvaltningsrätten. I brevet står nämligen vilka som omfattas, hur färdtjänsttillståndet ska begränsas och hur personerna ska göra för att ansöka om fler resor. Eftersom brevet är att anse som ett beslut så går det att överklaga.

Förvaltningsrätten upphäver beslutet och säger att obegränsade resor ska fortsätta gälla för de fyra personerna som överklagat. Rätten säger att Färdtjänstnämnden inte har motiverat begränsningsbeslutet med att behoven hos personerna har förändrats eller med något annat giltigt skäl.

Färdtjänsten har meddelat att de ska överklaga domen till Kammarrätten.

– Det är ganska väntat. Men jag tror att jag har goda chanser att vinna i kammarrätten, säger Jessica Smaaland.

Hon hoppas att alla som fått begränsningar på sikt får sina resor tillbaka.

Artikel uppdaterad:
2019.05.29