Jakten på pengar kräver människoliv

Bild från en demonstration. Många personer på Mynttorget i Stockholm. Två skyltar syns: "Jag vägrar statlig förnedring" och "Personlig assistans är en mänsklig rättighet".

Aftonbladet rapporterar idag att en person har avlidit till följd av indragen personlig assistans.

- Det är det första sådana fallet vi känner till i Sverige, säger Susanne Berg, chef för STILs politiska avdelning. Att neddragningar i välfärdssystemen i slutändan kostar människoliv har vi redan sett i till exempel England.

Den avlidna personen hade tidigare ansökt om fler timmar assistans hos Försäkringskassan på grund av att hon fått ett ökat hjälpbehov. Beslutet blev istället neddragning av antalet timmar.

Vi vet att många är rädda för att söka fler timmar av det här skälet.

 

- Allt fler får neddragen assistans, trots att lagen inte har ändrats. Det är tolkningen som har blivit snävare. Att Försäkringskassan har blivit mer restriktiv är inte förvånande med tanke på senaste regleringsbrevet, där regeringen uttryckligen ger Försäkringskassan i uppdrag att bryta ökningen av antalet assistanstimmar.

- Åsa Regnér kan inte fortsätta spela ovetande om konsekvenserna av regeringens politik. Vi har i flera år larmat om sönderslagna liv och ohållbara situationer. Regeringen utreder LSS, men utifrån perspektivet att både dra ner på kostnader och öka kvaliteten i andra insatser. Det är inte möjligt, säger Susanne Berg.

Den avlidna personen bestämde sig för att gå på en konferens med Neuroförbundet, utan assistans. Det ledde till hennes död.

- Det finns ingen annan insats som har lika hög kvalitet för användaren. Skillnaden mellan personlig assistans och hemtjänst är att den personliga assistansen möjliggör ett liv i frihet. Den går aldrig att ersätta med ett liv på insitution eller ett liv i husarrest, säger Susanne Berg.

 Det här dödsfallet rubriceras som ”olycka” men det är en direkt följd av regeringens politik.

 

- Vi delar andra förbunds oro. Bland annat har RBU tidigare krävt ett nödstopp för nedskärningarna. LSS måste utvecklas till att omfatta alla som är i behov av samhällets stöd. Vi i STIL står helt bakom Neuroförbundets krav att träffa ansvarig minister.

Artikel uppdaterad:
2019.06.13