Inga överraskningar i Försäkringskassans regleringsbrev 2017

Regeringen gav idag Försäkringskassan nästa års regleringsbrev. Försäkringskassan ska enligt regleringsbrevet ”säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen”.

- Det här är i allt väsentligt samma uppdrag som i förra årets hårt kritiserade regleringsbrev, säger Susanne Berg, chef för STILs politiska avdelning. Formuleringen har gjorts lite mildare, men Försäkringskassan har redan etablerat ett arbetssätt där de beviljar färre timmar. Vi och en rad andra organisationer har under hösten krävt ett stopp på nedskärningarna inom den personliga assistansen. Regeringen signalerar med detta regleringsbrev sitt ointresse att bromsa nedskärningarna.

- Vi vänder oss mot att begreppet ”överutnyttjande” fortfarande används. Bedömningen av rätten till assistansersättning är mycket hårdare, mer detaljerad och långt mer integritetskränkande än någon annan insats inom socialförsäkringen. Vi förutsätter att den extremt detaljerade processen leder till välgrundade beslut från Försäkringskassans handläggare. Därför är det märkligt att använda ett så dåligt definierat och värdeladdat ord som ”överutnyttjande”.

Det går ju inte att nyttja timmar som man inte har fått beviljade. Man får bara beviljade timmar efter behov.

Försäkringskassan ska också göra en analys av inflödet och utflödet av personer i assistansersättningen. I analysen ska skäl för avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen finnas.

- Det är naturligtvis viktigt att belysa hur antalet personer förändras i assistansersättningen, säger Susanne Berg. Under 2016 förlorade fler än en person om dagen rätten till statlig assistansersättning. Detta är oroande och behöver analyseras. Vi förutsätter att analysen också kommer göras utifrån åldersintervaller för att kunna ge en indikation om hur kostnaderna ser ut på sikt.

Artikel uppdaterad:
2019.06.13